Advisering energiebeheer

Regelgeving op Europees en nationaal niveau stelt eisen aan het efficiënt gebruik van
energie. Heeft u een aansluiting met een elektriciteitsverbruik hoger dan 200.000 kWh per jaar of een gasverbruik hoger dan 75.000 m³ per jaar? Dan kan de gemeente op basis van de Milieuwet verlangen dat een Energiebesparingsplan (EBP) wordt gemaakt.
Een energiebesparingsplan biedt u inzage in uw verbruik en eventuele mogelijke besparingen.
Ook als u niet vanuit de overheid wordt verplicht kan een besparings-/beheerplan een goede bijdrage leveren aan onder andere de kostenbesparing binnen uw bedrijf.

Alle diensten van WDM